Intro Karate

Karate heeft een lange ontstaansgeschiedenis en is begin 20e eeuw als trainingsleer gemethodiseerd en redelijk vastgelegd. Documentatie van voor die tijd is schaars omdat er destijds werd gewerkt met een systeem van mondelinge overlevering; van grootmeester naar (een groep) leerling(en).

Het Karate kent drie trainings vormen: Kihon (basis technieken en standen), Kata (vastgestelde choreografiën die een denkbeeldig gevecht vormen en daarmee de levende geschiedenis van het karate zijn) en Kumite (het vrij gevecht of eventuele daarvan afgeleide wedstrijd vormen).
Deze onderdelen moeten niet los van elkaar gezien worden en komen daarom ook terug op ieder examen dat men als karateka (karate beoefenaar) doet.
Het klinkt tegenstrijdig, maar een bekend gezegde in de karate- en budo wereld is het volgende : een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. De gedachte hierachter is dat karate niet aanvallend is maar een verdedigende aard heeft: “Karate Ni Sente Nashi”.

Prachtig nieuws per Augustus 2016 is dat Karate in 2020 in Japan een onderdeel op de Olympische Spelen zal zijn, dit betreft het wedstrijdsysteem zoals dat door de WKF wordt uitgedragen. Karate-do Kenkai is middels de KBN (Karate-do Bond Nederland) lid van deze familie.