Vereniging

Het vaandel van onze vereniging is in 2019 door lid Frank Kluiters geschonken.